Polityka prywatności

1.Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez serwis http://izabelabanach.pl jest firma Naturalnie Izabela Banach z siedzibą w Pruszkowie, ul. Wokulskiego 10/7 zarejestrowaną w Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Pruszkowa pod numerem 16866, NIP 7121761523, REGON 141687128,

2. Dane osobowe są przewtarzane przez administratowa w celu świadczenia usług zamówionych przez Klienta. Dane osobowe są przetwarzane przez administratora przez okres niezbędny do realizacji usługi, a także rozliczenie płatności i dochodzenie roszczeń.

3. Klientowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych: 

a)         prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, 

b)         prawo żądania sprostowania, zmiany lub uzupełnienia  danych 

c)         prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach), 

d)         prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, 

e)         prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 

f)        prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych

W celu skorzystania z tych praw należy skontaktować się z administratorem danych pod adres email: izabelaewabanach@gmail.com

4. Dane osobowe sa przetwarzane w następujący sposób:

a) Dane takie jak Imię i nazwisko, telefon, adres email przetwarzane są w związku z zapytaniem Klienta wysłanym przez formularz na stronie http://izabelabanach.pl lub wysłanym na adres email izabelaewabanach@gmail.com są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie.

b) W przypadku wysłania przez klienta informacj w ankiecie przedkonsultacyjnej zbierane dodatkowe dane wykorzystywane sa wyłącznie w celu przygotowania sie do zamówionej konsultacji

c) W przypadku wysłania zgłoszenia na szkolenie przez klienta zbierane sa dodatkowe dane takie jak zawód, miejscowość zamieszkania, wiek dziecka jeśli będzie ono obecne z uczestnikiem podczas kursu. Dane te wykorzystywane sa wyłącznie w celu swiadczenia zamówionej usługi

d) Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej oraz do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

e) W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, dane osobowe Klienta mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

f) W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego nadrzędne przepisy, administrator może udostępnić dane organom wymiaru sprawiedliwości.